Църквата “Успение на Пресвета Богородица”


Църквата  „Успение на Пресвета Богородица” е една от безспорните забележителности на  Елена – уникален паметник на архитектурата и изкуството от епохата на  Възраждането. Намира се в един и същ двор с църквата „Свети Никола”. Построена е  на мястото на стар параклис по инициатива на богати еленчани. Строежът и е  започнат през 1836 година, а е завършен през 1838. Изградена е изцяло от камък,  като е използван материал от разрушеното кале. С  внушителните си размери (33 метра дължина, 21 метра ширина, 25 метра височина) и  смелото си и сполучливо архитектурно решение, храмът е един от най-значителните  представители на църковното строителство през Възраждането. Той е най-големият в  цяла северна България до Освобождението и един от най-големите в страната до  наши дни.