Църквата “Свети Никола”


В  съседство с Даскалоливницата се намира църквата „Свети Никола”, най-старата в  града. От една преписка върху псалтир, подарен през 1518 година на църквата от  някой си Пера, научаваме, че тя вече е съществувала в началото на  XVI век. По предания се знае, че църквата е притежавала много стари ръкописни  книги, писани на пергамент. Дори е имало специален свещеник, който е пазел  книгите и ги е раздавал за ползване. На 23 април 1800 година, Гергьовден, когато  Елена е нападната от кърджалиите, църквата „Свети Никола” била опожарена, а  заедно с нея са изгорели и голяма част от книгите. Обновена е в сегашния си вид  през 1804 година със средства на по-заможни граждани и с труда на населението.  Стенописите имат  изключителна стойност и са обявени за паметници на културата от национално  значение. През 1966 година църквата е конструктивно укрепена. При провеждането на  реставрацията по стенописите над северната врата беше открита вградена каменна  плоча с хубав релефен образ на патрона на църквата Свети Никола.