Марков камък


Марков камък е една от забележителностите в околностите на град Елена се намира на около 3 километра южно от града. Камъкът е огромен къс скала и е като че ли закрепен от човешка ръка върху няколко по-малки камъка на билото на рида. Тази необикновена природна даденост му придава представа за някаква незнайна чудодейна сила.

Една от легендите разказва, че Крали Марко бродел по българските земи. Както вървял погледът му, попаднал върху големия къс скала, който се изпречил на пътя му. Огромният камък се намирал на връх Острец. Юначният българин с титанична сила се опитал да го отмести с крак, но камъкът бил добре закрепен. Тогава той го грабнал с ръцете си и го запокитил през долове и ридове на въпросното възвишение. Веднага след това Крали Марко направил няколко огромни крачки и се озовал на място преди да падне камъкът. Подложил няколко по-малки камъка, върху които паднал големият, който го ударил леко по малкото пръстче на ръката, от което потекло кръв, която още може да се види върху камъка.

Размерите на камъка са: дължина 6 метра, ширина 3,5 и височина 3,2 м. Огромният камък и местността около него са привлекателен туристически обект в близост до града и често се посещават.

До мястото, където е разположен Марков камък, може да се стигне по стръмна виеща се пътечка, маркирана от ентусиазирани природолюбители: От комплекса Усоето минете през двора, докато стигнете овощната градина в горния край. Там ще видите информационна табела за маршрута ” Марков камък – Раюв камък”. Прочетете интересната легенда за местността. Маркировката е в синьо.

Природната забележителност ” Марков камък” ще стигнете след 20 мин. ходене. Продължавайки нагоре, ще стигнете до билото от където се разкрива великолепна панорама. Завийте в дясно, докато стигнете другия край на платото, където се намира и “Раюв камък”. Върнете се малко назад и следвайте табелите за с. Усои. Маршрут е кръгов.