Камбуровият хан


Камбуровият  хан е построен около средата на XIX век и носи името  на своя собственик Стоян Камбура, който е участвал във въстанието на капитан  дядо Никола (1856 година), в Хаджиставревата буна (1862 година) и е бил член на  Еленския революционен комитет. Ханът е паметник на културата с местно значение. Архитектурата на Камбуровия хан е изразителна, проста и лаконична – пример за  балканската възрожденска архитектура. Ханът преди се е намирал в село Йовковци, но поради изграждането на язовир  „Йовковци”, той е демонтиран и преместен на ново място в град Елена – архитектурно-историческия комплекс „Даскалоливницата”. Днес в хана е  подредена етнографска експозиция, показваща материалния бит и култура на  населението от Еленския край в края на XIX и началото на XX век.