Попниколовата къща


Попниколовата  къща е една от най-характерните в Елена. Строена е през първата половина на XIX век – около 1830 година.  В първите години след Освобождението в нея е била настанена градската техническа  служба, затова се нарича още „Старото инженерство”. Сградата е триетажна, с  приземие и два етажа. В приземието са изградени два дюкяна с каменни стени, а  горните етажи са жилищни. Къщата е паметник на културата с национално значение. След пълната и реставрация Попниколовата къща е предоставена на Софийски  университет „Свети Климент  Охридски” за използване като научна и учебна база. В момента в къщата се  помещава Музей по палеонтология към университета.