Къща-музей “Иларион Макариополски”


От  всички запазени стари къщи в Елена най-интересна е къщата музей „Иларион  Макариополски”, която се намира на улица „Дойно Граматик” №2. Тя е паметник на  културата с национално значение. В нея са се родили борецът за църковна  независимост Иларион Макариополски, брат му Никола Михайловски  – виден книжовен и просветен възрожденски деец и неговият син- поетът сатирик  Стоян Михайловски. В една от стаите през 1863 година е основано еленското  читалище „Напредък”. Освен  историческо значение тази къща има и висока архитектурна стойност. Тя е от типа  на богатите еленски талпени жилища. Строена е около 1710-1715 година от камък и  дърво.